BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

0 Comments

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Jugul Zolojas
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 27 January 2007
Pages: 237
PDF File Size: 17.11 Mb
ePub File Size: 18.7 Mb
ISBN: 204-5-47782-392-5
Downloads: 55022
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Toshakar

Als het verschil tussende onderste en bovenste explosiegrens groot is, hebben we te maken meteen groot explosiegebied en is er veel gevaar. Wacht tot de ambulance gearriveerd is of laat dat iemand anders doen. Hoe lager de MAC, hoe groter hetschadelijke bok van de stof. Maatregelen treffen ter voorkoming van brand. Dat gassen explosies kunnen veroorzaken, zal ons ook bekend zijn. De druk in sommige gasflessenbedraagt bar.

Hoofdstuk 1 – meerkeuzevragen1.

We spreken van ernstig letsel wanneer iemand naar aanleiding van het ongeval opgenomen moet worden inhet ziekenhuis voor behandeling of observatie. Maar dat is niet voldoende.

  CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE GRADO 2 PDF

Lesboek VCA Basisveiligheid

Een onveilige situatie kanworden af geschermd of beveiligd. De verschijnselen zijn dan over het algemeen snel zichtbaar.

Daarom hebben wij informatie verzameld overveelvoorkomende ongevallen op het werk en tips om uw werkplek veilig te maken. Dit om van de gemaaktefouten te leren. Als dit er niet is, dan kan het ook metslootwater. Op heteerste gezicht onschadelijk, maar Het symbool voor explosieve stoffen. Brandblussers moeten altijd toegankelijk zijn: BrandwondenU kunt zelf beginnen met de behandelingvan uitwendige brandwonden.

Deze markeringgeeft aan dat de machine voldoet aan de Europese afspraken over deminimale veiligheidseisen van het produkt. Deze H is van Huid. Maatregelen aan de bronEigenlijk willen we helemaal geen gebruik maken van basisveilighei stoffen.

Het formulier wordt meestal ingevuld door de chef of de ARBO medewerker. Arbo-diensten hebben dus een adviserende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, terwijl deArbeidsinspectie Inspectie SZW een controlerende taak heeft. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet toe te staan. Ongevallen met en zonder letsel dienen altijd direct gemeld te worden.

Een exacte definitie van het begrip risico wordt hiermee: Soms zal deBedrijfshulpverlening BHV ingeschakeld moeten worden. Deze zal vragen stellen over de toedracht van het ongeval of incident. Om een ongeval te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat er geen onveiligehandelingen plaatsvinden en dat er geen onveilige situaties ontstaan.

  KEUZEGIDS HOGER ONDERWIJS PDF

Als er te weinig zuurstof is, ontstaat er zelfs geen brand.

Studium VCA Basis/VOL Lesboek Pages 1 – 50 – Text Version | PubHTML5

Veiligheid Welzijn en Milieu? Een dode boom en vis.

VergiftigingsverschijnselenWe kennen twee soorten van vergiftiging: Deze stoffen kunnen bij contact met een vlam, bij verwarmen en bij stoten of wrijving exploderen. BlusstoffenHet principe van branden blussen is zoals gezegd eenvoudig: Vermeld bij het inschakelen van hulp altijd de naam van de stof, zodat basisveilighdid voorbereidingen vande hulpdiensten getroffen kunnen worden.

Ventilatoren verplaatsen en verdunnen de concentratie gevaarlijke stof in de lucht alleen maar.